Generalforsamlinger

Krønikens generalforsamlinger ligger normalt i årets første kvartal.
Vi bestræber os på at holde dem i forbindelse med Skygger i Samfundet, af hensyn til de medlemmer der kommer fra Fyn og Jylland.
Man har stemme- og valgret på generalforsamlingen, hvis man er medlem når man kommer.

Indkaldelse til generalforsamlingen 2020: link
Regnskab for 2019: link
De skarpe medlemmer har bemærket, at vores medlemsperiode udløb 30. juni, og at vi dermed er trådt ind i et nyt kontingentår. Det ville betyde, at alle skulle genindmelde sig på den gamle kontigentsats for at kunne deltage gratis til SiS i juli og august, og for at kunne stemme og stille op på generalforsamlingen. Det har bestyrelsen valgt at se bort fra, så vi ikke skal rode med at alle har betalt forkert kontingent (hvis generalforsamlingen hæver eller sænker det), og med hvem der er medlemmer, og hvem der ikke er.
Vi anser, på grund af den ekstraordinære situation, medlemsåret for at være forlænget til generalforsamlingens afslutning. Det vil sige, at den nye kontingentperiode løber fra 9. august 2020 til 30. juni 2021. Vi har teknisk set ikke lov at omgå vedtægterne, men vi håber, at I vil være enige i vores beslutning.

Referater af tidligere generalforsamlinger findes her:

2019: link
Regnskab for 2018: link

2018, ekstraordinær: link
2018: link