Refundering af rejseudgifter

Bestyrelsen har besluttet at indføre et eksperiment. De næste tre måneder – oktober, november og december, vil vi dække en del af transporten for frivillige medlemmer, der hjælper med at sætte op eller tjekke lokaliteten igennem når resten af spillet er gået. Vi dækker højest 200 kr per næse, og for højest fem medlemmer i alt, hver spilgang. Man kan søge for den kommende spilgang – altså kan man efter i morgen søge for oktoberspilgangen, og efter d.10 oktober søge for novemberspilgangen osv. Vi dækker udgiften efter man har hjulpet til. Ved ansøgning kan man angive, om man gerne vil hjælpe til ved opsætningen og møde kl. 14, eller hjælpe til med det sidste tjek, der ligger omkring kl. 03:00. Når man søger, skal man ikke angive en begrundelse. Vi siger kun nej, hvis vi ikke har flere pladser. Det er altså først til mølle. Ansøgninger stiles til foreningsmailen: foreningen@kroniken.dk